Expresul

Facilități, dar și obligațiuni noi după modificarea Codului Muncii. Află care sînt acestea

Foto: khsta.org

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în lectură finală legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Moldova. Modificările vin să sporească gradul de respectare a drepturilor şi intereselor legitime ale salariatului şi angajatorului, scrie parliament.md

Clauze noi ale Codului Muncii vizează:

– eliminarea cazurilor de încheiere neargumentată a contractului individual de muncă pe o durată determinată;
– extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi – în vederea determinării efective a aptitudinilor profesionale ale acestora;
– posibilitatea de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor;
– oferirea dreptului conducătorului unităţii, adjuncţilor acestuia şi contabilului-şef să demisioneze din funcţie oricînd şi nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă;
– o responsabilizare mai accentuată a organizaţiei sindicale din unitate, inclusiv – obligativitatea de a argumenta în scris acordul, dezacordul şi opinia consultativă privind concedierea salariatului;
– reglementara detaliată a procedurii de concediere în legătură cu transferul la alt loc de muncă;
– majorarea termenului de păstrare a datelor de confidenţialitate în conformitate cu practicile UE;
– extinderea termenului concediului neplătit pe durata 120 de zile calendaristice faţă de 60 – în prezent;
– specificarea expresă a dreptului angajatului la o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă în cazul lichidării unităţii;
– amenajarea încăperilor speciale pentru alimentarea copiilor în conformitate cu Recomandarea OIM „Privind protecţia maternităţii”;
– concretizarea normei privind restabilirea salariatului la locul de muncă în baza hotărîrii instanței de judecată, care prevede că „imediat după pronunțarea hotărîrii instanței de judecată privind restabilirea salariatului la locul de muncă, angajatorul este obligat să emită un ordin de restabilire, pe care îl aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii”, etc.

(1 vizualizări)