Expresul

Moldova nu este doar Chişinău şi Bălţi

După declararea independenţei, Republica Moldova nu a cunoscut o dezvoltare economică uniformă, având  tendinţa de a se concentra în Chişinău şi Bălţi, lăsând alte zone şi oraşe într-o situaţie mai mult sau mai puţin de subdezvoltare. Declin economic, creşterea şomajului, migraţia populaţiei, reducerea numărului populaţiei active sunt mult mai bine cunoscute în regiuni.

Moldova  nu a putut evita capcana în care au căzut majoritatea ţărilor ex-sovietice – concentrarea economiei în doar câteva oraşe. În republică constatăm aceeaşi polarizare economică extrem de pronunţată,  jumătate din Produsul său Intern Brut fiind realizat în capitală.

Pentru a echilibra  dezvoltarea  economică pe ţară, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat Propunerea de politici publice (PPP) care prevede stabilirea polilor de creştere economică într-un singur nivel.

Analiza potenţialului social-economic a localităţilor din ţară a identificat şase oraşe ce pot deveni poli de creştere economică. Acestea sunt Cahul, Comrat, Ungheni, Soroca, Orhei şi Edineţ.  Direcţionarea proiectelor investiţionale şi de infrastructură spre oraşele poli vor crea noi produceri şi servicii, noi locuri de muncă, vor avea un impact de dezvoltare asupra oraşelor mici din vecinătate, precum şi în zonele rurale adiacente, contribuind astfel la dezvoltarea întregii regiuni.

Găsiţi ataşat Propunerea de politici publice privind dezvoltarea urbană echilibrată din Republica Moldova  a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

Găsiţi atașat Propunerea de politici publice privind dezvoltarea urbană echilibrată din Republica Moldova
a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
.

Sursa: particip.gov.md

(1 vizualizări)