Expresul

Barierele în activitatea Zonelor Economice Libere au fost examinate într-o şedinţă la Ministerul Economiei

Imagine:uigres87.net

Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc a convocat marţi o şedinţă cu administratorii zonelor economice libere şi principalii rezidenţi ai acestora pentru a discuta problemele cu care se confruntă aceştia în activitatea economică. Viceministrul Calmâc a subliniat importanţa zonelor economice libere pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltarea în special a producţiei industriale orientate spre export. „ZEL-urile constituie un instrument foarte important pentru atragerea investitorilor strategici, iar experienţa zonelor din Bălţi şi Ungheni, care au creat mii de locuri de muncă în doar câţiva ani este elocventă. Ministerul Economiei va insista ca rezidenţii zonelor economice libere să beneficieze în întregime de regimurile vamale şi fiscale stabilite prin lege”, a declarat Octavian Calmâc.

Rezidenţii au informat că majoritatea problemelor se referă la administrarea vamală şi conlucrarea cu colaboratorii Serviciului vamal, care, deseori, interpretează eronat prevederile legale sau se ghidează de ordine interne, emise fără acoperire legală şi nepublicate oficial. Una din problemele invocate sunt preţurile indicative, utilizate de colaboratorii vamali, fapt care contravine atât legislaţiei naţionale, cât şi angajamentelor internaţionale, asumate de Republica Moldova.

Materia primă introdusă în zonele economice libere este supusă unei duble evidenţe: declaraţia vamală de introducere în ZEL/scoatere de pe teritoriul acesteia şi supravegherea vamală pe timpul aflării în ZEL şi auditul post-vămuire. În consecinţă, s-a constatat necesitatea publicării amendamentelor la Hotărârea Guvernului nr. 1140, aprobată la 11 noiembrie 2010, care ţine de activitatea în regim de perfecţionare activă.

Alte probleme invocate se referă la locul de vămuire a diferitor categorii de mărfuri. Deşi potrivit art. 6 al Legii cu privire la zonele economice libere, „rezidenţii sunt obligaţi de a declara mărfurile numai la Serviciul vamal care supraveghează activitatea zonei libere corespunzătoare”, organele vamale obligă rezidenţii să perfecteze declaraţiile vamale la anumite grupe de mărfuri la terminale vamale specializate, aflate în afara zonei libere.

Biroul vamal Bălţi solicită agenţilor economici prezentarea invoice-urilor traduse în limba de stat la birourile de traducere autorizate. Astfel, în cadrul şedinţei, convocate la Ministerul Economiei, s-a propus simplificarea procedurii de declarare a mărfurilor în zonele economice libere, care sunt însoţite de documente în limbi de circulaţie internaţională. Totodată, se recomandă Serviciului vamal să angajeze personal care să cunoască limba engleză.

La solicitarea rezidenţilor ZEL, s-a decis iniţierea unor modificări legislative, astfel încât să fie permisă introducerea în zone, în scopuri necomerciale, a mărfurilor cu valoare de până la 300 de euro fără a face declaraţie vamală.

Sursa: point.md

(1 vizualizări)