Fondul Provocările Mileniului Moldova
logo: Fondul Provocările Mileniului Moldova

Din 4 martie 2011, Fondul Provocările Mileniului Moldova lansează concursul de selectare a membrilor Grupului consultativ care reprezintă societatea civilă şi sectorul privat. Fondul Provocările Mileniului Moldova este instituţia publică, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 04.03.2010 ”Cu privire la crearea Fondului Provocările Mileniului Moldova” cu scopul de a implementa, în perioada 2010-2015, Programul Compact al Corporaţiei Provocările Mileniului.

Programul Compact  a fost iniţiat în Republica Moldova urmare a unui Acord semnat în ianuarie 2010 de Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii.  Valoarea Programului este de 262 mln. de dolari acordaţi ca ajutor nerambursabil  în perioada 2010 – 2015 pentru creşterea veniturilor populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii drumurilor, renovarea sistemelor de irigare şi stimularea trecerii la o agricultură de performanţă.

Programul Compact include două proiecte: Tranziţia la agricultura performantă şi Reabilitarea drumurilor. Proiectul Tranziţia la agricultura performantă îşi propune să reabiliteze pînă la 11 sisteme centralizate de irigare (Blindeşti, Cahul, Chircani-Zîrneşti, Coşniţa, Criuleni, Grozeşti, Jora de Jos, Leova, Lopatna, Puhăceni şi Roşcani), să reformeze sectorul de irigare prin crearea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare (AUA) şi să susţină transferul legal al managementului sistemelor de irigare reabilitate de la autorităţile publice la AUA, să faciliteze accesul la finanţare în agricultură prin lansarea unei linii de creditare de pentru agricultorii ce investesc în infrastructura post-recoltare, să contribuie la creşterea vînzărilor în agricultura performantă prin acordarea de asistenţă în accesarea pieţelor de produse de valoare înaltă.

Proiectul reabilitarea drumurilor prevede finanţarea lucrărilor de reabilitare şi îmbunătăţire a unei porţiuni de 93 km a traseului naţional M2 care duce spre Soroca, începînd de lîngă Sărăteni pînă la intersecţia cu drumul R7 la vest de Drochia (intersecţia “Drochia”). Lucrările preconizate includ reabilitarea sistemului rutier, îmbunătăţirea securităţii rutiere, înlocuirea sau modernizarea structurilor asociate, aşa ca poduri şi podeţe, sisteme de drenaj etc.

Conform statutului FPM Moldova, Grupul consultativ întruneşte 7 membri aleşi pentru un mandat de 2 ani, dintre care 3 membri reprezintă societatea civilă, 2 membri – sectorul privat şi 2 membri – autorităţile publice locale. Conform Regulamentului privind selectarea membrilor Grupului consultativ al FPM  Moldova, prin concurs vor fi aleşi 5 membri ai Grupului consultativ, care reprezintă societatea civilă şi sectorul privat. Concursul se va desfăşura în perioada 4-14 martie curent. Sunt invitate să participe la concurs toate organizaţiile şi instituţiile interesate, care sunt înregistrate conform legislaţiei naţionale, nu sunt în conflict de interese, iar persoanele delegate de organizaţie în Grupul consultativ sunt disponibile să activeze neremunerat.

În cadrul concursului de selectare, organizaţiile interesate vor prezenta următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a organizaţiei;

b) statutul organizaţiei;

c) descrierea activităţilor (CV-ul) organizaţiei, care prezintă experienţa organizaţiei în domeniile de competenţă, precum şi experienţa în diseminarea informaţiei privind activităţile organizaţiei;

d) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de interese ale organizaţiei în raport cu FPM Moldova (conform modelului stabilit);

e) CV-ul persoanei înaintate în calitate de candidat pentru funcţia de membru al Grupului consultativ;

f) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de interese ale candidatului pentru calitatea de membru al Grupului consultativ (conform modelului stabilit);

g) declaraţia de disponibilitate a candidatului de a participa la şedinţele Grupului consultativ (conform modelului stabilit).

Organizaţiile şi instituţiile participante la concursul de selectare a membrilor Grupului consultativ al Fondului Provocările Mileniului Moldova vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

a) perioada de activitate a organizaţiei (vechimea);

b) experienţa de activitate a organizaţiei, în domeniile de activitate vizate de Programul „Compact” (transport, construcţia de drumuri, agricultura, inclusiv irigarea, protecţia mediului, mediul de afaceri);

c) experienţa organizaţiei în derularea proiectelor, altor activităţi în regiunile acoperite de Programul „Compact”;

d) experienţa organizaţiei în elaborarea politicilor publice, preferabil în domeniile vizate de Programul „Compact”;

e) experienţa de activitate a candidatului propus în domeniile de activitate vizate de Programul „Compact” (transport, construcţia de drumuri, agricultura, irigarea, protecţia mediului, mediul de afaceri);

f) experienţa şi instrumentele (pagină web, buletine informative, publicaţii etc.) pe care le deţine organizaţia pentru informarea altor părţi interesate despre implementarea programelor şi proiectelor Fondului Provocările Mileniului Moldova.

Dosarele organizaţiilor interesate pot fi prezentate pe adresa Fondului Provocările Mileniului Moldova: str. N. Iorga, 21, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova sau pe adresa electronică (actele solicitate fiind scanate) office@mca.gov.md.

Regulamentul integral, precum şi modelele declaraţiilor solicitate, sunt disponibile pe pagina web a FPM Moldova (www.mca.gov.md, rubrica Documente), sau accesînd link-ul

http://mca.gov.md/file/documente/Proiect%20Regulament%20selectare%20Grup%20Consultativ.pdf .

Mai multe informaţii despre FPM Moldova şi concursul lansat puteţi obţine la numerele de telefon: (22) 85 22 99, 85 22 91.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

(3 vizualizări)

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550  

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: